Tandställning

När de permanenta tänderna växer ut är det vanligt att de hamnar snett, vilket kan skapa problem. Du kan då behöva tandreglering för att hjälpa tänderna att hamna på rätt plats.
Visa tider i mitt område
Du kan själv söka och filtrera efter lediga tider via vår söktjänst.
Vi har anslutna tandläkare över hela landet!

Kvinna med fast tandställning

När tänderna inte får plats och växer snett

När mjölktänderna ersätts av dina permanenta tänder kan det hända att tänderna växer ut snett eller på fel ställe. Oftast rättar kroppen till detta själv genom att skelettet växer och gör plats för de nya, större, tänderna. Ibland kan det dock hända att käken inte kan göra plats för alla tänder varpå det blir för trångt. Du kan då behöva tandreglering beroende på hur stora problemen är. Tandreglering kallas i tandläkarvärlden för ortodonti.
För att slippa tandreglering som är en ganska lång och jobbig process kan det räcka med att dra ut en eller ett par tänder för att göra plats för de nya tänderna. En tandreglering kan ta allt ifrån några månader upp till flera år.

Vem får tandreglering och när?

Det är vanligast är du får tandreglering när du är 8-16 år. Däremot är det inte helt ovanligt att vuxna också kan behöva tandställning, eftersom att tänderna flyttas hela livet.
Vad som är viktigt att veta är att alla inte får tandreglering bara för att tänderna sitter lite snett. Det är alltid tandläkaren som gör den medicinska bedömningen om patienten behöver tandreglering eller inte. För att få tandregleringen betald krävs det att tänderna står så pass snett att det skadar gommen eller omliggande tänder. Tänderna kan även stå så snett att du får svårigheter att bita ihop käkarna och att äta.
Om en tandreglering endast görs av estetiska skäl får patienten bekosta behandlingen själv.

Undersökning om eventuell tandreglering

För att kunna göra en korrekt bedömning kring tandregleringen måste tandläkaren göra en noggrann undersökning av tänderna, käken och munhålan innan behandlingen sätts igång. Om det handlar om yngre barn måste dessutom tandläkaren göra en analys av hur käken troligtvis kommer att utvecklas och växa. Efter granskning av röntgenbilder och analys föreslår sedan tandläkaren en lämplig behandling för patienten.

Olika typer av tandställning

Tandläkaren väljer tandställning beroende på hur omfattande tandreglering är. Vid enklare bettfel får du oftast en tandställning som kan tas ut när du exempelvis ska äta. Det finns även natt-tandställningar som du endast använder under natten.
Vid större bettfel använder du för det mesta tandställningar som är fasta. Tandläkaren limmar då fast plattor av antingen metall, plast eller keramik på tändernas emalj. Mellan varje platta fäster man sedan en metalltråd och längre bak i tandraden sätts fjädrar fast som tandläkaren med jämna mellanrum kan spänna. Detta gör att man enkelt kan kontrollera att tänderna hamnar i rätt riktning.

Så känns det att ha tandställning

Att ha tandställning gör i regel inte ont, det kan dock ta ett litet tag tills du vant dig vid att ha något i munnen. Många patienter med tandställning tycker också att det till en början kan spänna i tänderna. När du går på återbesök hos tandläkaren för att spänna ställningen kan det dessutom kännas väldigt spänt i käken en tid efter. Tänderna vänjer sig dock snabbt vid förändringen och spänningen släpper.

Tugga inte på hårda och sega saker

För att undvika att tandställningen går sönder, att exempelvis en tråd eller fäste lossnar, ska du inte tugga på hårda och sega saker. Skulle tandställningen gå sönder är det viktigt att du uppsöker tandläkare så snart du kan eftersom att tänderna snabbt flyttas tillbaka till sitt ursprungsläge.

Alternativa tandställningar

Idag finns det många roligare alternativ till den traditionella ”rälsen”. Ett alternativ är att sätta färgade gummisnoddar runt fästena på tänderna. Du kan antingen ha samma färg på alla fästen eller olika färger, endast fantasin sätter begränsningarna. Du kan även få fästen och trådar som är genomskinliga, varpå tandställningen inte syns lika mycket.
Dessutom finns det tekniker som gör att man kan sätta tandställningen på insidan av tandraden. Med andra ord, ingen kommer någonsin veta att du genomgår en tandreglering. Vilken typ av tandställning du väljer är självklart en fråga om pris och det sistnämnda är också det alternativ som är dyrast.