Legal information

Lista på alla sidor med villkor

 

Dentech AB, 559239-4927 (”Dentech”) tillhandahåller en webbplats och tjänst för att hitta och jämföra tandläkarmottagningar, boka tid hos de mottagningar som är anslutna till Dentech samt lämna omdömen om mottagningar. Nedan information och bestämmelser gäller för Dentechs webbplats.

Friskrivning

Dentech tillhandahåller inte tandvårdstjänster utan det är respektive tandläkarmottagning som ansvarar för vårdtjänsterna såsom vårdgivare. Information som publiceras på Dentechs webbplats beskriver Dentechs verksamhet och tjänster är endast avsedd som allmän information och ska inte tolkas som rådgivning avseende exempelvis vård eller val av vårdgivare. Dentech ansvarar inte för information på annan webbplats som länkas till eller från Dentechs webbplats.

Upphovsrätt

Dentech och Tandläkare.se och dess logotyp är varumärken som tillhör Dentech. Dentech förbehåller sig alla rättigheter till dessa varumärken.
Allt innehåll på Dentechs webbplats såsom grafik, logotyper, artiklar och allt annat material tillhör Dentech eller används med tillstånd från rättighetsinnehavaren. Användning av innehåll på webbplats, förutom för rent privat bruk, är förbjuden utan Dentechs medgivande.

Personuppgiftsbehandling

Dentech värnar om den personliga integriteten och är därför mån om att alltid skydda personuppgifter på lämpligt sätt och följa vid var tid gällande regelverk avseende dataskydd. För mer information, se Dentechs integritetspolicy.

Cookies

Dentech använder cookies på webbplatsen för att optimera din användning av webbplats. För mer information, se Information om Dentechs användning av cookies.