Stäng 

När krävs en rotfyllning?

Rotfyllning krävs när pulpan är inflammerad eller infekterad av bakterier. Detta kan den bli genom ett kraftigt slag eller när ett kariesangrepp har gått för långt.

Kvinna har ont i tanden som behöver rotfyllasNär ett kariesangrepp gått för långt kan du behöva rotfylla tanden. En rotfyllning innebär att man tar bort tandens pulpa och fyller igen rotkanalen med ett cementliknande material.

Ibland kan du även behöva göra en rotfyllning om en tand fått ett kraftigt slag eller blivit skadad på något vis.

Rotfyllningen genomförs för att göra rent tanden på bakterier som kroppens egna immunförsvar inte kunnat komma åt. Det är viktigt att så fort som möjligt åtgärda en pågående infektion då bakterierna kan sprida sig till andra delar av kroppen.

Genom daglig noggrann skötsel av munhygienen kan du förebygga kariesangrepp, som i värsta fall kan leda till rotfyllningar.

De absolut bästa sätten att undvika karies är att borsta tänderna morgon och kväll med en fluortandkräm, vara noggrann med rengöringen mellan alla tänder med tandtråd samt att dagligen skölja munnen med fluor.