Mer tandvårdsrädsla bland barn med utländsk bakgrund

I en studie om barns tandvårdsrädsla framkom att barn med utländskt ursprung i större utsträckning är rädda och oroliga för att gå till tandläkaren än barn med svenskt ursprung.
Visa tider i mitt område
Du kan själv söka och filtrera efter lediga tider via vår söktjänst.
Vi har anslutna tandläkare över hela landet!

 

Tandvårdsrädsla barn

En svensk studie publicerad i december 2017 i European Journal of Paediatric Dentistry har visat indikationer på att barn med utländsk bakgrund tenderar att uppvisa mer tandvårdsrädsla än barn med svensk bakgrund. 

De som deltog i studien var 231 barn i sjuårsåldern, varav hälften hade utländsk bakgrund. Tandvårdsrädslan mättes i samband med vanliga tandläkarundersökningar på en och samma tandläkarklinik på Folktandvården i Södertälje. Studien genomfördes med hjälp av skattningsskalan CFSS-DS, Children’s Fear Survey Schedule Dental Subscale, som är en av de vanligaste skattningsskalorna för bedömning av barns tandvårdsrädsla

Föräldrarna delaktiga i studien

Skattningsskalan har två versioner, en som fylls i av barnet själv och en som fylls i av föräldrarna. För denna studie användes föräldraversionen. Föräldrarna fick även fylla i formulär gällande deras egna eventuella tandvårdsrädslor, familjens sociala bakgrund och barnets tidigare tandvårdserfarenheter.

Resultatet visade att barnen med utländsk bakgrund hade mer tandvårdsrädsla än barnen med svensk bakgrund. Det visade dessutom ett samband mellan tandvårdsrädsla och barnets tidigare erfarenheter av smärtsamma behandlingar. Även föräldrarnas tandvårdsrädsla påverkade – barn till föräldrar med tandvårdsrädsla uppvisade egen tandvårdsrädsla i större utsträckning än barn till föräldrar utan tandvårdsrädsla. 

Flertal möjliga orsaker finns

Att barnen med utländsk bakgrund uppvisade mer tandvårdsrädsla har enligt studien inte några självklara förklaringar, men ett par eventuella orsaker diskuterades. Enligt tidigare forskning är karies mer förekommande bland barn med utländsk bakgrund. Då karies i sig kan ge upphov till mer tandvärk och ett större behov av tandvård och därmed ökad risk för smärtsamma behandlingar, kan detta eventuellt utgöra viss förklaring. 

Vidare diskuterades även att ett flertal av barnen hade kommit till Sverige som flyktingar och levde under svåra förhållanden. Enligt tidigare forskning lider många flyktingbarn av posttraumatisk stress, något som sannolikt påverkar deras förmåga att hantera stressfyllda situationer, som exempelvis tandvård

Vill du veta mer? Här hittar du hela studien.

Text: Susanna Östlund

Relaterade artiklar