Fluor

Fluor eller fluorid är idag det enda väl dokumenterade ämnet som förebygger karies och kan få en kariesinfektion i ett tidigt stadium att gå tillbaka. Därför innehåller de allra flesta tandvårdsprodukter fluor. Lär dig allt du behöver veta här!

Medicinsk skribent: Rebecca Karlström
Visa tider i mitt område
Du kan själv söka och filtrera efter lediga tider via vår söktjänst.
Vi har anslutna tandläkare över hela landet!

Tandborste med flourtandkräm

Vad är fluor?

Fluor eller fluorid är ett grundämne med sin kemiska beteckning F. Det förekommer naturligt i berggrunden och därmed innehåller grundvattnet och vår mat en viss mängd fluor. Fluoret har en kariesreducerande effekt och stabiliserar din benvävnad.

Fluor har använts inom tandvården i över 70 år för att förebygga karies. När man äter eller dricker bildas en syra som bryter ner tandens emalj vilket kan ge hål i tänderna.

Fluoret skyddar tanden mot syran och på så sätt stärker tanden. Fluoret behöver appliceras direkt på tanden eftersom det är den lokala effekten på tandytan som är avgörande.

Därför är det så viktigt att borsta med fluortandkräm och fluorsköljning två gånger om dagen.

Fördelar med fluor

De flesta vet att fluor är bra för tänderna, men vet kanske inte hur och varför. Fluor stärker tänderna och minskar risken för karies, då fluoret hjälper till och fördröjer nedbrytningen av emaljen.

När du äter mycket socker ökar antalet dåliga bakterier i munnen som angriper tanden. Fluoret skyddar tanden och kan motverka att tanden blir kariesskadad.

Ett hål i tanden som är i ett tidigt stadium kan stanna upp med god munhygien och användande av fluor. Du kan därmed gå med ett hål länge som inte utvecklas och som till slut går tillbaka utan att du behöver laga hålet.

Nackdelar med fluor

Om man regelbundet får i sig för stora mängder fluor finns det risk att emaljen tar skada och blir missfärgad. Dessa missfärgningar visar sig som vita fläckar eller stråk på tandens yta. Om skadan blir större och allvarligare kan tänderna missfärgas, detta kallas emaljfluoros och är väldigt ovanligt i Sverige.

 

Vi får i oss fluor på följande vis

Eftersom Fluorid förekommer naturligt i berggrunden, får vi oss fluor från olika källor. Fluoret tas om hand av kroppen genom att det sprids i kroppen från mage och tarm vidare i blodet. Nästan all fluor i kroppen lagras i våra vävnader, såsom i ben och tänder.

Fluor i dricksvatten är den främsta källan till fluor. Enligt Livsmedelsverkets är dricksvattnet olämpligt om fluorhalten är över 1,5 milligram/l.

Brunnar med eget vatten innehåller ofta höga halter av fluorid. Naturligt mineralvatten får ha högre halt än 1,5 milligram/l men då skrivs det ut en varningstext eftersom vattnet inte bör ges till barn under 7 år.

Om det kommunala vattnet har för låg fluorhalt kan vattenfluoridering göras genom att tillföra fluor i dricksvattnet. Vill du veta fluorhalten i dricksvattnet i ditt områder kan få reda på det via kommunens vattenverk.

Te är också en källa till fluor som många kanske inte tänker på i första hand, men faktum är att te kan innehålla mellan 1,6 mg/l till 6,1 mg/l.

Fluorhalten varierar beroende på områdets berggrund som tebusken kommer ifrån.

Berggrund med vulkaniskt ursprung har högre fluorhalter än andra berggrunder. Men för det ska man inte sluta dricka te, är man osäker och vill välja ett te med minst fluorhalt kan man hålla sig till te från Indien eller Ceylon.

Andra källor till fluor:

 • Fisk, främst sill och strömming.
 • Vissa icke organiska grönsaker
 • Vissa av dessa drycker; läsk, vin och öl.
 • Dricksvatten
 • Te
 • Tandkräm
 • Tuggummi
 • Teflon
 • Aluminium

 

Tabell med rekommenderat fluorintag

Vi får i oss olika halter av fluor och vi bör anpassa fluorintaget, beroende på ålder samt kön.

Fluor räknas dock inte som ett livsnödvändigt ämne så därav finns inga krav eller direkta rekommendationer från Livsmedelsverket.

Här nedanför har vi tagit fram en lista som man kan utgå ifrån som visar ett ungefärligt anpassat fluorintag per dag för olika grupper:

Grupp Fluorintag per dag
Spädbarn 7-11 månader 0,4 milligram
Barn 1-3 år 0,6 milligram
Pojkar 4-6 år 1 milligram
Pojkar 7-10 år 1,5 milligram
Pojkar 11-14 år 2,2 milligram
Pojkar 15 till 17 3,2 milligram
Vuxna män från 18 år 3,4 milligram
Flickor 4-6 år 0,9 milligram
Flickor 7-10 år 1,4 milligram
Flickor 11-14 år 2,3 milligram
Flickor 15 till 17 år 2,8 milligram
Vuxna kvinnor från 18 år 2,9 milligram

 

Hur räknar jag intaget?

Här är några exempel på hur mycket fluor det finns i flera vanliga livsmedel och i tandvårdsprodukter.

 • Dricksvatten, 0,05 % till 0,2 %, högre halt i eget vatten från brunnar.
 • Tandkräm 1 mg-1,5mg
 • Barntandkräm upp till 1mg
 • Munskölj 0,05 % till 0,2 %
 • Tuggummi, exempelvis Flux tuggummi innehåller 0,14 mg per bit. V6 ca 0,10 milligram per bit.
 • Fluor Sugtabletter. Finns i styrkorna 0,25 och 0,75 milligram fluor.

För lite fluor åtgärder & behandling

Fluorbrist är inte farligt men du kan få ökad risk att drabbas av karies. Det har pågått diskussioner om för lite fluor kan ge ökad risk för benskörhet men det finns inga vetenskapliga belägg för det.

Om du misstänker att du får i dig för lite fluor kan du göra en fluorbehandling hos en tandläkare med fluorlack och fluorgel.

Du kan också få utskrivet en starkare tandkräm med högre fluorhalt av din tandläkare. Du kan också själv stärka tänderna med fluor genom att skölja munnen med extra fluor, använda tandkräm med fluor två gånger dagligen.

Det finns tandkräm utan fluor men de allra flesta innehåller en viss mängd fluor.

För mycket fluor åtgärder & behandling

En bieffekt av för mycket fluor är tandfluoros, fläckar på tänderna. Det är inte skadligt men kan vara ett estetiskt problem.

Om du däremot får i dig riktigt stora mängder fluor kan det vara giftigt och leda till osteofluoros.

Ostefluoros innebär ökad benmassa och bentäthet som ger smärta, stelhet och minskad rörlighet i lederna.

Detta är dock mycket ovanligt. I de flesta fall om du får i dig för mycket fluor kommer du troligtvis må mycket illa och kräkas upp fluoret.

Svar på vanliga frågor om fluor

Här kommer några vanliga frågor från personer om fluor.

Fråga 1: Är fluor farligt för din munhälsa?
Svar: Det är bra för dina tänder och är kariesförebyggande tillsammans med den dagliga rengöringen. Fluor är bara farligt om du får i dig stora mängder under lång tid.

Fråga 2: Hur mycket fluor per dag bör jag få i mig?
Svar: Det beror på din ålder och om du är man eller kvinna men någonstans mella 2,3 mg per dag.

Fråga 3: Hur mycket fluor är det i tandkräm (för engångsbruk)?
Svar: Ungefär 1-1,5 mg.

Fråga 4: Jag har läst att det vetenskapliga stödet för fluorets effekt på karies är svagt, stämmer det?
Svar: Nej fluorets förebyggande effekt på karies är vetenskapligt väl belagd.

 ID skribent och granskare
Skribent och granskare

Publicerad: 2021-09-20
Senast uppdaterad: 2021-09-20
Medicinsk skribent: Rebecca Karlström
Faktagranskare: Sepide Hajitaheri, Farmacie kandidatexamen, Uppsala Universitet
Ansvarig utgivare: Sepide Hajitaheri, COO