Parodontologi

Parodontologi är läran om tandköttssjukdomar och tandlossning.

parodontologi lösa tänder på ett bordDe vanligaste sjukdomarna inom parodontologi är gingivit (tandköttsinflammation) och parodontit (tandlossning).

Dessa två sjukdomar hänger ihop då man inte kan få tandlossning om man inte först har haft en inflammation i tandköttet. Däremot kan man få tandköttsinflammation utan att det behöver innebära tandlossning.

Tandköttet blir inflammerat om bakterier lyckas samla sig i fickorna mellan tanden och tandköttet. Till slut kan fickan mellan tanden och tandköttet bli så djup att du inte kan göra rent med tandborsten.

Gingivit – tandköttsinflammation

Gingivit är tandköttsinflammation. Om det blöder från tandköttet när du borstar tänderna eller använder tandtråd kan det vara ett tecken på gingivit. Detta är väldigt vanligt då ungefär 90-99 procent av hela befolkningen lider av gingivit.

Eftersom sjukdomen är ett normaltillstånd så är diagnostiseringen svår. Lättare fall behandlas därför inte. Men när tandköttet blir tydligare svullet och du blöder mer och oftare, bör du behandlas.

Om gingiviten bara blir sämre och inte behandlas med egenvård eller annan behandling kan den, efter en lång period, i vissa fall leda till tandlossning.

Parodontit – tandlossning

Parodontit är tandlossning orsakat av tandköttsinflammation som har resulterat i skador på rothinnan och käkbenet. Om du drabbas av grav parodontit har sjukdomen gått så långt att tänderna har blivit lösa.

Du har en ökad risk för att få parodontit om du slarvar med rengöringen under en lång tid och om du röker.