Villkor

1. Inledning

Användning av Tandläkare.se (webbplatsen) regleras av dessa Allmänna villkor och du uppmanas att läsa villkoren innan du använder webbplatsen. Om du inte accepterar dessa villkor ber vi dig att inte besöka webbplatsen eller nyttja dess tjänster.

2. Beskrivning av webbplatsen

Webbplatsen drivs av Healthcare Media Sweden AB, (HCM) org. nr: 556867-3213, Box 55621, 102 14 Stockholm. På webbplatsen kan du som besökare hitta och jämföra tandläkarmottagningar, skriva omdömen samt boka tid från de företag/mottagningar som är anslutna till webbplatsen. Tandläkare.se tillhandahåller inte själva tandvårdstjänster utan det är respektive företag (vilket finns angivet i samband med bokning) som ansvarar för tjänsterna samt äger rätt till ersättning för tjänsterna.

3. Äganderätt till information och material

Såvida annat inte framgår av dessa villkor är all information och allt material tillgänglig på webbplatsen HCM:s egendom. Otillåtet användande bryter mot detta avtal samt gällande svensk och internationell lagstiftning. Alla rättigheter som inte uttryckligen upplåts enligt dessa villkor är förbehållna oss. Innehållet på Tandläkare.se och dess databas skyddas av katalogskyddet enligt paragraf 49 i Upphovsrättslagen. Detta skydd innebär att det är förbjudet att kopiera hela eller delar av databasen (informationen på webbplatsen) och göra det tillgängligt för allmänheten, exempelvis genom att visa det på andra webbplatser, utan HCM:s tillstånd. Otillåten användning kommer att medföra ersättningsskyldighet och rättsliga påföljder.

4. Varumärken

Healthcare Media och dess logotyp är ett registrerat varumärke. Såvida annat inte framgår av dessa villkor får varumärken på webbplatsen endast användas efter skriftligt godkännande från HCM. Såvida annat inte uttryckligen medges i dessa villkor eller annat skriftligen avtalas, upplåts inte genom denna webbplats någon licens, nyttjanderätt eller annan rättighet till patent, varumärken eller upphovsrättsligt skyddat material som tillhör HCM eller annan.

5. Länkar till andra webbplatser

För att göra denna webbplats så serviceinriktad som möjligt har HCM inkluderat länkar till andra webbplatser. Dessa webbplatser ägs och drivs av andra parter och vi lämnar inga som helst garantier och är inte ansvariga för tillgängligheten till eller innehållet på dessa webbplatser. En länk från en av HCM:s webbplatser är inte någon indikation på att vi företräder sådan tredje part eller dess webbplats.

6. Information som lämnas till HCM

All information, kommentarer, omdömen, annat material och liknande som skickas till HCM genom eller på annat sätt hänförlig till denna webbplats utanför särskilda uppdrag skall anses vara konfidentiell information och HCM:s egendom. Genom att skicka sådan information till HCM överlåter du kostnadsfritt äganderätten till sådant material och medger att vi kostnadsfritt kan använda sådan information på sätt som HCM önskar även i kommersiellt syfte.

7. Särskilda villkor gällande HCM:s produkter och tjänster

För våra produkter och tjänster gäller förutom dessa villkor, för sådana produkter och tjänster särskilda villkor. Du uppmanas att noggrant läsa dessa särskilda villkor innan du gör bokningar eller någon annan tjänst från HCM.

8. Friskrivning

Varken HCM eller dess anställda, agenter, leverantörer, samarbetspartners och liknande är ansvariga för skada eller förlust hänförlig till information på denna webbplats. Du kan således inte framställa några som helst krav gentemot HCM för innehållet på denna webbplats. Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor utan föregående meddelande. Du är ansvarig för att löpande kontrollera dessa villkor som är gällande för dig när du använder webbplatsen.

9. Restriktioner

Du får ladda ner information från HCM:s webbplats för ditt eget personliga bruk men inte använda det i något kommersiellt syfte, som t.ex. vidareförsäljning eller inom någon typ av kommersiell verksamhet.

10. Upphörande av access och avtal

HCM äger efter eget omdöme säga upp eller stänga av din tillgång till hela eller delar av denna webbplats oavsett anledning. Om avtal med dig sägs upp eller annars upphör att gälla så skall restriktionerna gällande användandet av denna webbplats och ovan nämnda friskrivning samt regler om lagval och tvistlösning enligt nedan fortsätta att gälla trots att övriga delar av avtalet upphör att gälla.

11. Tvist och lagval

Tvist med anledning av dessa villkor ska prövas av svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans och med tillämpning av svensk lag.

12. Personuppgifter och cookies

Användaren samtycker till att HCM behandlar de personuppgifter som är nödvändiga för att tillhandahålla webbplatsen och tjänsterna på den. Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

 

  • Att webbplatsen använder cookies
  • Vad dessa används till
  • Hur cookies kan kopplas ifrån

 

HCM använder sig av cookies för att identifiera besökare till webbplatsen och tjänsterna på den. Cookies är små textfiler som sparas på besökarens dator av dennes webbläsare (t.ex. Internet Explorer, Firefox etc.). Textfilen innehåller endast text och denna kan endast läsas av HCM. Inga andra företag eller servers kan komma åt informationen i textfilen HCM sparar. Användaren godtar härmed HCM:s användning av cookies och är medveten om att användaren måste ha cookies aktiverade för att kunna använda vissa av tjänsterna på webbplatsen.

Om frågor king personuppgifter och cookies kontakta integritet@healthcare.se

13. Fullständig reglering

Om någon del av detta avtal skulle anses ogiltigt, olagligt eller annars inte verkställbart skall sådan bestämmelse ses som en separat del och övriga delar av avtalet gälla på oförändrade villkor. Om något annat inte har avtalats skriftligen med er, innehåller detta avtal de fullständiga villkoren mellan dig och webbplatsen.

14. Cookies på Healthcare Media webbplatser

På våra sajter använder vi cookies, små textfiler som din webbläsare lagrar på din dator. Dessa används för att samla information om hur du använder sajten och för att möjliggöra vissa tjänster. Vi lagrar dock inga personliga uppgifter om dig däremot använder vi anonymiserad data för att agregera användarstatistik.

15. Olika typer av cookies

Vi använder permanenta, eller varaktiga, cookies för att anpassa och förbättra din upplevelse av sajten. Detta görs genom att cookien sparar de val som du tidigare gjort på sajten, vilket förenklar ditt surfande. Dessa permanenta cookies sparas i din webbläsare efter ditt besök så att webbläsaren kommer ihåg dina val under nästa besök.

Vi använder även tillfälliga cookies, eller sessionscookies, för att kunna identifiera användare under deras besök på sajten. Tillfälliga cookies sparas på din dator när du besöker sidan men tas bort så fort du stänger webbläsarfönstret

Den tredje typen av cookie som vi använder är tredjeparts-cookies. Dessa används bland annat för att ta fram anonymiserad besöksstatistik som gör det möjligt för oss att bättre förstå hur våra besökare använder sajten. Dessa cookies används även för att möjliggöra mer relevant annonsering.

Vill du inte att några cookies sparas när du besöker olika sajter kan du undvika detta genom att ändra inställningarna i din webbläsare så att lagring av cookies inte accepteras. Detta kan dock påverka din upplevelse och användbarheten av denna och andra sajter.

Vi samarbetar även med externa annonspartners. För att stänga av annonser som styrs av ditt onlinebeteende kan du besöka www.youronlinechoices.com