Stäng 

Tandvård vid långvarig sjukdom och funktionsnedsättning

En långvarig sjukdom eller en funktionsnedsättning kan leda till problematik kring munhälsan och ge ökad risk för tandskador. Sjukdomar där patienter exempelvis har ansiktsförlamning, skakningar i kroppen eller svårigheter att gapa gör det svårt för tandvårdspersonal att behandla korrekt under begränsad tid. Under dessa förhållanden kan mer och längre vårdtid behövas. Då kan patienten ansöka om ett tandvårdsstöd för att få hjälp med kostnaden. Efter att ha fått ett tandvårdsstöd så kostar tandläkarbesöket lika mycket som ett vanligt sjukvårdsbesök med högkostnadsskydd. Därför fungerar tandvårdsstöd som ett skydd mot höga kostnader. Du får även själv välja vilken tandvårdsmottagning som du vill besöka.  

Vad ingår i tandvårdsstödet?

 • Undersökningar
 • Förebyggande vård
 • Lagningar
 • Behandling av tandlossning 
 • Rotfyllningar
 • Utdragning av tänder 
 • Avtagbara proteser

Däremot ingår inte fasta proteser såsom broar, implantat eller kronor. 

Vilka har rätt att få tandvårdsstöd?

Regionen där du bor står för bedömningen gällande tandvårdsstöd. Oftast räcker det inte med en diagnos eller ett specifikt tillstånd, utan eventuella funktionsnedsättningar bedöms. En utredning gällande hur din sjukdom kommer att påverka möjligheten att sköta din munhygien kommer att startas. 

Nedan kommer några exempel på långvariga sjukdomar och funktionsnedsättningar som kan ge tandvårdsstöd:

 • Psykisk sjukdom (som innefattar problematik kring munhälsa)
 • ALS, MS och Parkinsons sjukdom
 • Cerebral pares
 • Somliga reumatiska sjukdomar
 • Stroke-associerade skador
 • Missbildningar/skador i käkarna

Så här ansöker du

 1. Prata med din läkare för att ta reda på om du är berättigad tandvårdsstöd. Om du har rätt till det ska din läkare skriva ett intyg med beskrivning av din sjukdom eller funktionsnedsättning och hur länge detta ska gälla.
 2. Läkarintyget skickas till regionen som hanterar tandvård där du bor och där beslutar sedan bedömningstandläkaren om du har rätt till tandvårdsstödet.  
 3. Om du fått tandvårdsstöd så får du vanligen ett tandvårdskort som visas då du går till tandvården. Det kan även vara en digital lösning där det räcker med att uppge ditt personnummer. Då kommer du att betala samma avgift som ett vanligt sjukvårdsbesök där högkostnadsskydd och frikort även ingår.