Stäng 

Laserbehandling

Nu kan du slippa borren och istället laga dina tänder med laser. Laserbehandlingen gör mindre ont och låter inte lika mycket som den traditionella borren, vilket passar perfekt för de patienter som lider av tandläkarskräck.

Laserbehandling istället för borr

Laserbehandling är ett modernt sätt att laga tänderna på. Du behöver inte någon bedövning och det är lika effektivt som att borra. Laserstrålen kan även användas för att göra rent tandköttsfickor vid tandlossning och för att behandla munblåsor såsom herpes och afte.

Så går laserbehandlingen till

Vid ett kariesangrepp måste det drabbade området av tandens hårdvävnad tas bort. Traditionellt görs detta med en borr, men med laserbehandling så rensar lasern istället det drabbade området av tanden. Laserbehandlingen fungerar på så sätt att när laserstrålen träffar tandens yta så hettas vattenmolekylerna som finns i tandens hårdvävnad upp, varpå det uppstår en mikroexplosion. Denna process gör att en liten del av tanden ”sprängs” bort och kariesangreppet avlägsnas.

Laserns positiva aspekter

Det positiva med laserbehandling är att det gör mindre ont att laga hål i tänderna och att behovet av lokalbedövning därför minskar för många patienter. De patienter som upplever obehag av att borren vibrerar och låter mycket kan istället välja laserbehandling då den låter och vibrerar mindre. Lasern har med andra ord betydande positiv verkan för tandvården då den kan minska både smärta och obehag för patienten vid lagning av hål.