Vad är tandimplantat?

För dig som förlorat en eller flera tänder och vill ha en mer långvarig lösning är tandimplantat ett bra alternativ. Med tandimplantat opereras titanskruvar in i käken som löständerna sedan fästs på. De nya tänderna är stabila och känns som riktiga tänder.

Tandimplantat komponenterAtt förlora en eller flera tänder påverkar inte bara ditt utseende, men även din förmåga att tugga. En försämrad tuggförmåga gör att du inte kan njuta av maten och kan leda till andra tandproblem. Är du helt tandlös kan du inte äta fast mat.

Fördelarna med tandimplantat

Att ersätta förlorade tänder kräver oftast en protes som antingen är avtagbar eller permanent (tandimplantat). Det finns både för- och nackdelar med de olika proteserna, men vill du ha permanenta tänder som känns verkliga är tandimplantat bäst.

En annan fördel är att du inte behöver ha friska omgivande tänder som fungerar som stöd åt den nya tanden, som till exempel med en tandbrygga. Istället blir den nya tanden ett stöd åt omgivande tänder.

Förberedelser

Inför en tandimplantatbehandling undersöker tandläkaren om ditt käkben är friskt och starkt.  Man måste nämligen säkerställa att käkbenet håller för implantatet. Skruvarna kan inte fästa om benet är för poröst.

Tandläkare kan i en del fall bedöma att vissa åtgärder krävs innan behandlingen:

  • Dåliga tänder. Tänderna måste dras ut och käkbenet måste läka först.
  • Sluta röka i god tid innan operationen.
  • För lite käkben. En bentransplantation måste göras för att bygga upp käken. Ben tas från en annan del av kroppen. I vissa fall används konstgjort ben.

Behandling i två delar

En käkkirurg opererar in titanskruvar i käkbenet. Skruvarna fungerar som en konstgjord rot. Från skruvarna sticker det ut små förlängningar som kallas för distanser. Därefter fästs den konstgjorda tanden eller tandraden på distanserna.

Innan tänderna fästs på distanserna måste skruvarna växa fast i käkbenet först. Det kan ta upp till ett halvår. Under tiden får du en avtagbar tandprotes och det är viktigt att du håller munnen ren för att minska risken för inflammation och andra problem.

Efter operationen

Efter operationen får du antibiotika för att minska infektionsrisken. En del behöver även ta smärtstillande läkemedel. Inflammation med svullnad, ömhet och blödningar är vanliga biverkningar efter en tandimplantatoperation, men besvären är övergående.

Det är viktigt att du håller tänderna och munnen rena genom att regelbundet skölja munnen med koksalt- och klorhexidinlösning.

Utsätt inte käkbenet för påfrestningar – du kan behöva äta flytande mat i början om du opererat hela käken.

Kontroller och återbesök

Du behöver kontrollera implantaten regelbundet. Kontrollerna gör du på egen hand hemma när du borsta tänderna. Känns tänderna stabila? Är de hela? Blöder det?

Till tandläkaren går du till för att undersöka käkbenet och implantaten. Tandläkaren tar flera röntgenbilder för att kunna se om implantaten sitter korrekt. Det är viktigt att du går på regelbundna kontroller hos tandläkare under ett par år efter operationen för att försäkra dig om att implantatet inte förändrats.

Hur länge håller tandimplantat?

Håller du munnen ren och sköter tandimplantaten väl, kan de hålla lika länge som en riktig tand.

Men det finns flera faktorer som påverkar dess livslängd.

  • Hur käkbenet ser ut vid operationstillfället
  • Hur operationen gått till
  • Om man är rökare
  • Antidepressiva läkemedel (SSRI) kan eventuellt ha negativ påverkan på tandimplantat

Vad kostar tandimplantat?

 

Fyra svenska sedlar i olika valörer.

Att ge en exakt siffra för vad ett tandimplantat kostar är svårt då kostnaden beror på flera olika faktorer. Priset avgörs beroende på hur många implantat som behöver göras, vilken typ av behandling du vill ha och vilken typ av tandtekniskt arbete som krävs.

Dessutom påverkas priset av vilket material du vill ha på de olika komponenterna, såsom porslin eller metall. Samt vilken tandkrona du vill ha.

Därför är det helt omöjligt att ange en exakt siffra. Priset kan variera mellan 18 000-150 000 kr. Vill du ersätta en hel tandrad kan det kosta 65 000-85 000 kr per käke, medan ett singelimplantat, där endast en tand behöver ersättas, kan landa mellan 18 000-25 000 kr.

För att ta reda på vad din behandling kommer att kosta bör du konsultera med din tandläkare som kan ge dig ett uppskattat pris.

Kom ihåg att du har högkostnadsskyddet

Sedan 1 juli 2008 har vi i Sverige ett högkostnadsskydd för tandvård som delvis bekostar protetiska behandlingar.

Högkostnadsskyddet innebär att Försäkringskassan täcker 50 procent av kostnaden på behandlingar som överstiger 3000 kronor enligt ett referenspris. För behandlingar som överstiger 15.000 kronor så täcker Försäkringskassan 85 procent av detta enligt referenspriset.

Referenspriset är det pris som Försäkringskassan satt för olika behandlingar. Då Sverige har fri prissättning på tandvård kan varje klinik sätta sitt egna pris. Det är därför viktigt att du jämför klinikens pris med referenspriset.

Prisexempel för en behandling som kostar 20 000 kr.

Högkostnadsskyddet bekostar 85 % av kostnaden som överstiger 15 000 kr, alltså 5000 kr i detta exempel.

5000 kr x 0.85 (85 %) = 4250 kr, högkostnadsskyddet bekostar 4250 kr och du betalar 750 kr.

För en behandling som kostar 20 000 kr betalar du 15 000 kr + 750 kr = 15 750 kr.

Högkostnadsskyddet bekostar 4250 kr av behandlingen.

Boka tid hos din tandläkare

Det bästa du kan göra är att boka en tid hos din tandläkare för att få ett kostnadsförslag efter en undersökning av din mun och vad som behövs göras.