Antidepressiva försämrar tandimplantat

I kroppen finns signalsubstanser som för vidare budskap mellan cellerna och en av dessa substanser kallas serotonin. Många personer som lider av depression har för låga nivåer av serotonin och äter därför serotoninåterupptagshämmare (SSRIs). Dessa tabletter kan påverka skelettet negativt, så därför bestämde sig ett forskarlag för att undersöka huruvida SSRI-intag påverkade utkomsten av tandimplantat-operationer då dessa är beroende av välmående benstruktur.
Visa tider i mitt område
Du kan själv söka och filtrera efter lediga tider via vår söktjänst.
Vi har anslutna tandläkare över hela landet!

Tandimplantat

Vad är serotonin?

Serotonin bidrar till välbefinnande samt lyckokänslor och ofta så har deprimerade personer en störning i balansen av signalsubstanser, med alltför låga nivåer av serotonin. Därför är selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI – selective serotonin reuptake inhibitors) de mest använda läkemedlen vid behandling av depression. Dessa hämmare blockerar återupptaget av serotonin som inte bara sker i hjärnan och nervsystemet, utan även i mag-  och tarmkanalen samt i skelettet.

SSRIs påverkar tandimplantat negativt

SSRIs påverkar skelettet negativt och kan leda till benskörhet och benfrakturer. Eftersom tandimplantat är beroende av välmående benstruktur då de sätts direkt på skelettet i käken, bestämde sig ett forskningslag för att undersöka om SSRI-intag påverkade effekten av implantatbehandlingen.

Genom att dela upp patienter som fått tandimplantat i två grupper, de som behandlades med SSRIs och de som stod utan behandling, undersökte forskargruppen om SSRIs påverkade implantaten negativt och resulterade i tandlossning. Forskningen visade att patienterna som behandlades med SSRIs hade en högre risk för misslyckade tandimplantat jämfört med de icke-behandlade patienterna. Dock kunde inte forskarna utvärdera graden av depression, generell tandhygien, samt dos och behandlingstid för SSRI-behandlade patienter och om dessa olika faktorer bidrog till studiens resultat.

Fler studier krävs, men patienter på SSRI-behandling som ska genomgå ett tandimplantat bör få en noga planerad operation för att utesluta så många misslyckade ingrepp som möjligt.