Stäng 

Pedodonti

Pedodonti är läran om barntandvård. Pedodonti är en specialitet som utförs av tandläkare som är specialutbildade i behandla barns tänder.

De barn och ungdomar som behöver specialvård kan bli remitterade till en pedodontist.

Vilka barn blir skickade till pedodontin?

pedodonti pojke som borstar tändernaBarn som kräver specialvård är de som har en allvarlig tandsjukdom, en funktionsnedsättning, psykisk störning, en systemsjukdom eller en tandutvecklingsstörning.

Även barn som har varit med om tandskador vid olycksfall och de barn som lider av tandvårdsrädsla kan remitteras till en pedodontist.

Får en mångsidig behandling

Personal som arbetar på specialistklinik i pedodonti ger en mångsidig behandling med barnmedicin, barnpsykiatri med KBT, barnhabilitering, omhändertagande, smärtkontroll och förebyggande tandvård.