Stäng 

Tandvårdsbidraget blir dubbelt så stort

Från och med april fördubblas det allmänna tandvårdsbidraget för alla åldersgrupper. Det är vänsterpartiet som fått igenom reformen som del av sin jämlikhetssatsning för att alla, oavsett inkomst, ska ha tillgång till tandvård.

Två tandläkarstolar

Det allmänna tandvårdsbidraget har tidigare gett dig som är mellan 23 och 29 år, samt dig över 65 år 300 kronor per år att bekosta besök hos tandläkare eller tandhygienist. För personer mellan 30 och 64 år var summan 150 kr per år.

Nu fördubblas tandvårdsbidraget och ger årligen:

600 kr för personer mellan 23-29 år och över 65
300 kr för personer mellan 30-64 år

Tandvårdsbidraget kan, som tidigare, sparas i upp till två år. Till exempel kan du som är 35 år använda 600 kr på ett tandläkarbesök vartannat år.

Tandvård är gratis för barn och ungdomar till och med 22 år i Sverige.