Tandläkare

Stäng 
CloseIcon

Antidepressiva försämrar tandimplantat

Tandimplantat

Vad är serotonin?

Serotonin bidrar till välbefinnande samt lyckokänslor och ofta så har deprimerade personer en störning i balansen av signalsubstanser, med alltför låga nivåer av serotonin. Därför är selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI – selective serotonin reuptake inhibitors) de mest använda läkemedlen vid behandling av depression. Dessa hämmare blockerar återupptaget av serotonin som inte bara sker i hjärnan och nervsystemet, utan även i mag-och tarmkanalen samt i skelettet.

SSRIs påverkar tandimplantat negativt

SSRIs påverkar skelettet negativt och kan leda till benskörhet och benfrakturer. Eftersom tandimplantat är beroende av välmående benstruktur då de sätts direkt på skelettet i käken, bestämde sig ett forskningslag för att undersöka om SSRI-intag påverkade effekten av implantatbehandlingen.

Genom att dela upp patienter som fått tandimplantat i två grupper, de som behandlades med SSRIs och de som stod utan behandling, undersökte forskargruppen om SSRIs påverkade implantaten negativt och resulterade i tandlossning. Forskningen visade att patienterna som behandlades med SSRIs hade en högre risk för misslyckade tandimplantat jämfört med de icke-behandlade patienterna. Dock kunde inte forskarna utvärdera graden av depression, generell tandhygien, samt dos och behandlingstid för SSRI-behandlade patienter och om dessa olika faktorer bidrog till studiens resultat.

Fler studier krävs, men patienter på SSRI-behandling som ska genomgå ett tandimplantat bör få en noga planerad operation för att utesluta så många misslyckade ingrepp som möjligt.