Tandläkare

Stäng 
CloseIcon

Hur används antibiotika i tandvården?

Resistens mot antibiotika ökar när intaget blir för stort hos patienter, vilket i sin tur leder till att många infektioner blir svårbehandlade. Det leder också till förlängda sjukhustider, ökade vårdkostnader och fler dödsfall. Tandvården står för en del av antibiotikaförskrivningen vilket bidrar till patienters utveckling av resistens.

Antibiotika och förskrivning

Antibiotika används för att förhindra och behandla bakteriella infektioner. Antibiotikaresistens uppkommer då bakterier förändras efter användning av dessa mediciner. Det är alltså inte människor som blir antibiotikaresistenta, utan det är bakterier som utvecklar resistens som sedan kan infektera personer och därmed ge svårbehandlade infektioner. Det är därför otroligt viktigt att skriva ut färre antibiotikum så att inte patienter blir överbehandlade. Tandvården skriver nu ut cirka 7% av all antibiotika som hämtas ut på apotek. 

Det är viktigt att bibehålla renlighet för att undvika infektioner, såsom handhygien, instrument som ska användas och den närliggande miljön. Antibiotika ska bara skrivas ut om de verkligen behövs och patienter ska informeras om hur man tar antibiotika på rätt sätt för att undvika resistents och farorna som uppstår om de används på felaktigt sätt. Om antibiotikaresistenta infektioner upptäcks måste detta rapporteras. När infektioner inte längre kan behandlas med standardantibiotika, så måste dyrare mediciner användas.

Vad kan vi göra för att motverka antibiotikaresistens?

Läkemedelsverket och Smittskyddsinstitutet/Folkhälsomyndigheten har sammanställt en lista med rekommendationer kring behandling av infektionssjukdomar för tandläkare. Där tillråds tandläkare att antibiotika aldrig ska förskrivas som ersättning för korrekt diagnostik och effektiv antiseptisk behandling. Penicillin är det läkemedel som främst ska prioriteras vid orala infektioner.

Den viktigaste åtgärden för att förebygga spridning av resistenta bakterier är att all tandvårdspersonal håller hög hygiennivå. Patienter måste bibehålla bra munhygien som leder till färre infektioner och därmed minskad användning av antibiotika. Sammanfattningsvis måste användandet av antibiotika optimeras i alla vårdsammanhang.

Mer information kan hittas här.