Akuttandläkare

En akuttandläkare hjälper dig om du har drabbats av akut tandvärk eller om du skadat en tand och snabbt behöver vård. Det är viktigt att du inte väntar för länge med att söka vård, värken blir sällan bättre. Om du väntar för länge med att söka vård för din skadade tand, kan det istället leda till svårare och permanenta skador. Enklast är att hitta tider för akut tandvård Stockholm, Göteborg och Malmö då antalet kliniker är störst där