Akuttandläkare

En akuttandläkare hjälper dig om du har drabbats av akut tandvärk eller om du skadat en tand och snabbt behöver vård. Det är viktigt att du inte väntar för länge med att söka vård, värken blir sällan bättre. Om du väntar för länge med att söka vård för din skadade tand kan det istället leda till svårare och permanenta skador.

Akuttandläkare undersöker patient

Då bör du söka akut tandvård

Det kan finnas olika anledningar till varför du behöver söka akut tandvård. Har du slagit ut en tand eller om en bit av tanden gått av bör du kontakta en akuttandläkare för att få tanden lagad. Låter du bli att söka vård finns det en överhängande risk för komplikationer.

Om du slagit ut en tand

Slår du ut en tand ska du försöka sätta tillbaka den  i munnen eller placera den under tungan medan du väntar på att få vård.
Men är det en mjölktand ska du inte stoppa tillbaka den då det finns en risk att du skadar den nya tanden som är på väg ut.

Skölj tanden i vatten om den är smutsig och undvik att hålla i tandroten.

Om en bit av tanden gått av

En tandbit som gått av förvarar du i munnen eller i ett glas mjölk medan du väntar på vård. Det är väldigt viktigt att du söker akuttandvård; ju snabbare behandling sätts in, desto större är chansen att tanden går att laga.

Akut tandvård Stockholm
Akut tandvård Göteborg
Akut tandvård Malmö