Stäng 

Tandvård borde få tillhöra sjukvårdslagen

Det är hög tid att tänderna blir en del av kroppen, och alltså också tillhör hälso- och sjukvårdslagen. Det anser tre odontologer på DN Debatt.

Odontolog tillverkar en tandprotes.I en debattartikel i DN Debatt skriver tre odontologer att det idag finns en onaturlig uppdelning mellan tänder och kropp. Och att det därför inte finns någon helhetssyn på patienten.

Debattörerna menar att uppdelningen beror på att tandvård och sjukvård inte finns under en gemensam lag och därför bli forskningsresurserna orättvisa.

Detta gör att tandvården kommer efter när det gäller förebyggande insatser, behandling och bedömning.

I hälso- och sjukvårdslagen är nämligen landstingen skyldiga att medverka till forskning för att eliminera kunskapsluckor. Någon sådan skyldighet finns inte i tandvårdslagen. En gemensam sjukvårdslag skulle däremot lösa dessa problem.