Hur kan tandvården upptäcka ätstörningar?

I en kommande studie ska forskare bestämma hur långvariga ätstörningar påverkar munhälsan hos patienter.
Visa tider i mitt område
Du kan själv söka och filtrera efter lediga tider via vår söktjänst.
Vi har anslutna tandläkare över hela landet!

I en kommande studie där Stockholms centrum för ätstörningar samarbetar med Eastmaninstitutet, Folktandvården och Karolinska Institutet ska tandvårdspersonal utvärdera om patienter som lider av olika typer av ätstörningar också har bristande munhälsa. Denna studie leds av Ulrica Gidlund, övertandläkare och specialist inom oral protetik där patienter med komplicerade vårdbehov, som på grund av skadade eller förlorade tänder, behandlas.

Kvinna som spyr

Tandläkare kan tidigt upptäcka att en patient har drabbats av ätstörningar, då många skador kan uppstå på tänderna såsom frätskador på framtänderna efter kräkningar. När tandvården upptäcker ätstörningar så är det otroligt viktigt att informera patienten om hur sjukdomen påverkar munhälsan och försöka styrka patienten att söka vård så tidigt som möjligt.

Patienter som haft långvariga ätstörningar lider ofta av sin dåliga munhälsa och har ett stort behov av oral behandling. Då patienter är medicinskt rehabiliterade från ätstörningar så har de rätt till protetisk rehabilitering inom ramen för sjukvårdstaxa. I ovannämnda studie så kommer tandhälsan hos patienter med anorexi, bulimi och hetsätningsstörning jämföras med en matchad kontrollgrupp. Den långsiktiga planen med studien är att utarbeta ett tandvårdsprogram med rehabilitering för patienter som har ätstörningar.

Relaterade artiklar