Tandvård och covid-19

Regelbundna besök hos tandläkaren är viktigt för att upprätthålla en frisk mun och patienter måste alltid ha tillgång till akuttandvård. Socialstyrelsen menar att besök som inte kan genomföras med anledning av covid-19 kan öka risken för en försämrad munhälsa.
Visa tider i mitt område
Du kan själv söka och filtrera efter lediga tider via vår söktjänst.
Vi har anslutna tandläkare över hela landet!

Akuta tillstånd som behöver vård kan inte skjutas upp. Det fastslår Socialstyrelsen. Regelbunden tandvård minskar risken för försämrad munhälsa och tandrelaterade infektioner. Trots det har antalet tandvårdsbesök minskat under året jämfört med tidigare år.  

Tandvårdsbesök som skjuts upp på grund av Covid-19 kan öka risken för en försämrad munhälsa. Det fastslår Socialstyrelsen. För att ta hand om den egna munhälsan är det därför viktigt att om möjligt regelbundet besöka tandläkaren. Personer som tillhör en riskgrupp bör tillsammans med sin tandläkare verka för att hygienrutiner och en god munhälsa kan upprätthållas genom egenvård och assisterad tandvård. Socialstyrelsen skriver även att akuta tillstånd inte ska skjutas upp.  

Besök hos tandvården minskar på grund av pandemin 

Enligt en analysrapport som Socialstyrelsen har tagit fram och publicerat i november i år syns en tydlig trend. Planerade tandvårdsbehandlingar, som exempelvis regelbundna kontroller, har minskat i antal jämfört med föregående år.   

I pandemins utbrott minskade antalet tandvårdsbesökare kraftigt i alla åldersgrupper. Men gruppen som tydligast valt bort tandvården i Coronapandemins spår är personer i riskgruppen 70 år och äldre. Rapporten från Socialstyrelsen bygger på statistik från veckan 2 till 37 under 2020 och visar att det främst är regelbundna basundersökningar som har minskat. 

Det man också kan se är att personer med lägre inkomster har minskat sina besök mer än de som har högre inkomst. Analysen från Socialstyrelsen visar däremot att de personer som besökt tandvården under 2020 har haft en genomgående bättre tandhälsa än de besökare som besökt tandvården under samma period föregående år. Álfheidur Ástvaldsdóttir, odontologiskt sakkunnig vid Socialstyrelsen förklarar att det kan bero på att personer med sämre tandhälsa i en del fall även har en sämre allmän hälsa. Det kan då leda till att de har avstått från sina besök.  

Skillnaderna är också olika mellan regionerna och vad det beror på är svårt att fastställa men enligt Álfheidur Ástvaldsdóttir kan det bero på de omfattande nedstängningarna.  

Efter sommaren ökade det totala antalet besök, men i vecka 37 låg besöksnivån band personer som är 70 år och äldre på 84 procent av 2019s nivå.  

Uppdämt behov av tandvård 

Analysen från Socialstyrelsen visar att betydligt färre regelbundna undersökningar genomförts under 2020 jämfört med samma period 2019. Både inom folktandvården och den privata sektorn. Det betyder att det finns en risk för ett uppdämt vårdbehov i vissa regioner och patientgrupper.  

Säkert att gå till tandläkaren 

Enligt American Dental Association är det trots en pågående pandemi viktigt och säkert att besöka tandläkaren. Uteblivna besök hos tandläkaren kan resultera i försämrad munhälsa och ökad risk för infektioner, som i sin tur kan leda till andra mer påfrestande hälsotillstånd.   

Tandvårdspersonal är vana att följa strikta hygienrekommendationer och säkerhetsprotokoll för att befästa patientens säkerhet på kliniken under sitt besök. De odontologiska kraven är höga och tandvårdspersonal arbetar noggrant för att tryggheten på kliniken ska vara så hög som möjligt, både för sin egen och för patienternas skull.  

Tandvårdskliniker i Sverige förhåller sig till Socialstyrelsens hygienkrav för rengöringsprocesser, desinfektion av både instrument och behandlingsrum, samt vidtar extra försiktighetsåtgärder med hänsyn till Coronaviruset. 

Stanna hemma vid symptom 

Om patienten uppvisar några symptom som hosta, snuva, feber eller andra infektionssymptom bör besöket skjutas upp till 48 timmar efter sista symtom. Vid akuta besvär måste individuella bedömningar göras. Då måste besöket planeras för att förhindra smittspridning

Boka en tid hos din närmaste tandläkare

Hitta tandläkare i ditt närområde eller ring oss på
08-122 017 66 så hjälper vi dig att boka en tid.