Stäng ×
 
Referens prislista

Referensprislista

Försäkringskassans referensprislista fungerar som ett hjälpmedel för att kunna beräkna omfattningen av den totala kostnaden, som staten ska betala för tandvårdsbehandlingar.

100 ‐ Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder
Nr Åtgärd Ref. pris allmäntandvård Ref. pris specialisttandvård
101 Basundersökning 830 kr 830 kr
103 Akut eller kompletterande undersökning… tandläkare 365 kr 455 kr
105 Kompletterande undersökning… tandhygienist 545 kr 0 kr
107 Omfattande akut eller kompletterande undersökning… tandläkare 1035 kr 1515 kr
108 Utredning utförd av tandläkare 1705 kr 2415 kr
112 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av tandhygienist 805 kr 0 kr
115 Konsultation, specialisttandläkare 0 kr 820 kr
116 Konsultation, specialisttandläkare, omfattande 0 kr 1640 kr
121 Röntgenundersökning, enskild tand 45 kr 55 kr
122 Röntgenundersökning, delstatus 220 kr 350 kr
123 Röntgenundersökning, helstatus 795 kr 1195 kr
124 Panoramaröntgen 485 kr 735 kr
125 Röntgenundersökning, extraoral 475 kr 725 kr
126 Röntgenundersökning, omfattande 915 kr 1315 kr
131 Tomografiundersökning, en kvadrant 895 kr 1050 kr
132 Tomografiundersökning, två kvadranter 1155 kr 1410 kr
133 Tomografiundersökning, tre kvadranter 1420 kr 1760 kr
134 Tomografiundersökning, fyra kvadranter 1685 kr 2115 kr
141 Studiemodeller, för behandlingsplanering 560 kr 560 kr
161 Salivsekretionsmätning 520 kr 520 kr
162 Laboratoriekostnader, … mikrobiologisk undersökning 245 kr 245 kr
163 Biopsi, inkl. lab. Undersökning (PAD) 1415 kr 1540 kr
200 ‐ Hälsofrämjande åtgärder
Nr Åtgärd Ref. pris allmäntandvård Ref. pris specialisttandvård
201 Information, instruktion, vid risk 415 kr 415 kr
204 Profylaxskena, per skena 700 kr 700 kr
205 Fluorbehandling, professionell tandrengöring… undersökning. 145 kr 145 kr
206 Fluorbehandling, professionell tandrengöring… 285 kr 285 kr
300 ‐ Sjukdomsbehandlande åtgärder
Nr Åtgärd Ref. pris allmäntandvård Ref. pris specialisttandvård
301 Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre 370 kr 435 kr
302 Sjukdomsbehandlande åtgärder 680 kr 805 kr
303 Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande 1485 kr 1765 kr
311 Information, instruktion, vid sjukdom 425 kr 425 kr
312 Uppföljande information 165 kr 165 kr
321 Ickeoperativ behandling, karies 425 kr 425 kr
322 Stegvis exkavering 1000 kr 1000 kr
341 Sjukdomsbehandlande, parod, peri‐implantit, mindre 435 kr 435 kr
342 Sjukdomsbehandlande, parod, peri‐implantit, omfattande 825 kr 825 kr
343 Sjukdomsbehandlande, parod, peri‐implantit, särskilt tidskrävande 1210 kr 1210 kr
362 Lustgassedering 775 kr 775 kr
400 ‐ Kirurgiska åtgärder
Nr Åtgärd Ref. pris allmäntandvård Ref. pris specialisttandvård
401 Tanduttagning, en tand 1005 kr 1255 kr
402 Tanduttagning, en tand, komplicerad 1550 kr 1835 kr
403 Tanduttagning, en tand, tillkommande 160 kr 185 kr
404 Operativt avlägsnande av en eller flera tänder…, per tillfälle 2785 kr 3260 kr
405 Omfattande dentoalveolär kirurgi 3720 kr 4385 kr
406 Tanduttagning, övertalig tand 1130 kr 1355 kr
420 Implantat, per styck 2155 kr 2155 kr
421 Operation, ett implantat 3450 kr 3925 kr
422 Friläggning, ett implantat 1385 kr 1575 kr
423 Operation, två eller tre implantat 4695 kr 5360 kr
424 Friläggning, två eller tre implantat 1550 kr 1770 kr
425 Operation, fyra eller fler implantat 6655 kr 7605 kr
426 Friläggning, fyra eller fler implantat 2060 kr 2375 kr
427 Benaugmentation, egen vävnad 4640 kr 5455 kr
428 Benaugmentation, benersättningsmaterial 6225 kr 7040 kr
429 Borttagande av implantat, per tillfälle 3580 kr 4150 kr
430 Peri‐operativ kirurgi vid implantatkirurgi 930 kr 1120 kr
435 Avlägsnande av ett implantat 820 kr 980 kr
436 Avlägsnande av ett implantat, enkel 160 kr 185 kr
441 Plastik, parod, peri‐implantit ‐ enklare, en eller två tänder, ett implantat 1855 kr 2140 kr
442 Kirurgisk behandling av parodontit vid tre till sex tänder 3250 kr 3820 kr
443 Peri‐implantit ‐ två till fyra implantat 2785 kr 3260 kr
444 Omfattande kirurgisk behandling, parodontit, sju tänder eller fler, tre tänder vid annan kirurgisk åtgärd 5150 kr 6100 kr
445 Omfattande kirurgisk behandling, peri‐implantit, fem implantat eller fler, tre implantat vid annan kirurgisk åtgärd 5150 kr 6100 kr
480 Kontroll av koagulation 290 kr 290 kr
500 ‐ Rotbehandling
Nr Åtgärd Ref. pris allmäntandvård Ref. pris specialisttandvård
501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal 3325 kr 3980 kr
502 Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler 3670 kr 4210 kr
503 Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler 5030 kr 6060 kr
504 Upprensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 5230 kr 5990 kr
521 Akut endodontisk behandling 700 kr 825 kr
522 Komplicerad rotkanallokalisation 695 kr 820 kr
523 Stiftborttagning 1030 kr 1220 kr
541 Rotspetsoperation, per tillfälle 3165 kr 3640 kr
600 ‐ Bettfysiologiska åtgärder
Nr Åtgärd Ref. pris allmäntandvård Ref. pris specialisttandvård
604 Mjukplastskena, laboratorieframställd, för 2100 kr 2385 kr
605 Bettskena i hård akrylat 3330 kr 3710 kr
700 ‐ Reparativa åtgärder
Nr Åtgärd Ref. pris allmäntandvård Ref. pris specialisttandvård
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 595 kr 595 kr
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 870 kr 870 kr
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1125 kr 1125 kr
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 705 kr 705 kr
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1040 kr 1040 kr
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1355 kr 1355 kr
707 Krona i plastiskt material 1695 kr 1695 kr
708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi 500 kr 500 kr
800 ‐ Protetiska åtgärder
Nr Åtgärd Ref. pris allmäntandvård Ref. pris specialisttandvård
801 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke 4395 kr 5105 kr
802 Laboratorieframställd pelare 2990 kr 3375 kr
803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 1205 kr 1400 kr
804 Hängande broled, per led 2130 kr 2255 kr
805 Emaljretinerad konstruktion, per stöd 1650 kr 1845 kr
806 Radikulärförankring vid avtagbar protes 3520 kr 3905 kr
807 Semipermanent krona/bro/hängande led, per led 2080 kr 2205 kr
808 Innerkrona för teleskop‐ och konuskonstruktioner 3210 kr 3590 kr
809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led 1070 kr 1165 kr
811 Cementering av lossad krona fasad 345 kr 410 kr
812 Broreparation 1 1320 kr 1570 kr
813 Broreparation 2 4090 kr 4725 kr
814 Broreparation 3 8435 kr 9765 kr
815 Sadelkrona 4885 kr 5485 kr
822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 3595 kr 3975 kr
823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 5045 kr 5555 kr
824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 9985 kr 10870 kr
825 Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona… 10535 kr 11485 kr
826 Attachments, per styck 90 kr 90 kr
827 Hel underkäksprotes 8840 kr 9980 kr
828 Hel överkäksprotes 8590 kr 9665 kr
829 Immediatprotes 7235 kr 7995 kr
831 Justering av avtagbar protes 325 kr 390 kr
832 Lagning av protes eller tillsättning av protestand 1155 kr 1280 kr
833 Rebasering av protes 2250 kr 2500 kr
834 Lagning av protes där avtryck krävs 1885 kr 2080 kr
835 Rebasering och lagning av protes 2970 kr 3290 kr
836 Komplicerad lagning av protes, nya fästen 3725 kr 4045 kr
837 Komplicerad lagning av protes, ny del 6325 kr 6895 kr
839 Inmontering av förankringselement 2970 kr 3290 kr
845 Ocklusionskorrigerande bettslipning 1800 kr 2035 kr
846 Skena för vertikal platsberedning 4875 kr 5255 kr
847 Klammerplåt 3255 kr 3635 kr
848 Betthöjning med fyllningsmaterial 480 kr 575 kr
852 Implantatförankrad krona 7745 kr 8445 kr
853 Hängande led vid implantatförankrad bro 2130 kr 2255 kr
854 Semipermanent krona/hängande led på implantat, per led 1800 kr 1895 kr
855 Fästskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat 290 kr 290 kr
856 Långtidstemporär laboratorieframställd krona/hängande led på implantat, per led 1070 kr 1165 kr
857 Fästskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat 250 kr 250 kr
861 Implantatförankrad bro, ök, 4 implantat 36280 kr 38180 kr
862 Implantatförankrad bro, ök, 5 implantat 38790 kr 40685 kr
863 Implantatförankrad bro, ök, 6 implantat 41380 kr 43280 kr
864 Suprakonstruktion, ök 32710 kr 34610 kr
865 Implantatförankrad bro, uk, 4 implantat 35255 kr 36995 kr
867 Suprakonstruktion, uk 30390 kr 32100 kr
871 Implantatstödd täckprotes, 2 implantat 16020 kr 17380 kr
872 Implantatstödd täckprotes, 3 implantat 17970 kr 19330 kr
873 Implantatstödd täckprotes, 4 implantat 20520 kr 21925 kr
874 Alveolarbar, 2 implantat 2860 kr 3050 kr
875 Alveolarbar, 3 implantat 3170 kr 3360 kr
876 Alveolarbar, 4 implantat 4180 kr 4370 kr
877 Implantatstödd täckprotes 13065 kr 14425 kr
878 Förankringselement, täckprotes 260 kr 260 kr
881 Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre 1000 kr 1190 kr
882 Återmontering av implantatförankrad bro 2870 kr 3440 kr
883 Reparation av implantatförankrad konstruktion, tandteknikerinsats 4055 kr 4625 kr
884 Reparation av implantatförankrad konstruktion, tandteknikerinsats, omfattande 9670 kr 10695 kr
886 Distans inkl. centrumskruv, per styck 1205 kr 1205 kr
888 Fästskruv, per styck 165 kr 165 kr
889 Centrumskruv, per styck 575 kr 575 kr
890 Krona på befintligt implantat och distans 6515 kr 7215 kr
900 ‐ Tandreglering och utbytesåtgärder
Nr Åtgärd Ref. pris allmäntandvård Ref. pris specialisttandvård
901 Tandreglering, en käke, enkel behandling 11920 kr 14180 kr
902 Tandreglering, en käke, okomplicerad behandling 15420 kr 18465 kr
903 Tandreglering, en käke, normal behandling 17940 kr 21550 kr
904 Tandreglering, en käke, komplicerad behandling 22540 kr 27190 kr
905 Tandreglering, två käkar, enkel behandling 16040 kr 18900 kr
906 Tandreglering, två käkar, okomplicerad behandling 20085 kr 23855 kr
907 Tandreglering, två käkar, normal behandling 23005 kr 27405 kr
908 Tandreglering, två käkar, komplicerad behandling 28430 kr 34085 kr
921 Utbytesåtgärd ‐ krona istället för fyllning, fram eller hörntand 1030 kr 1030 kr
922 Utbytesåtgärd ‐ krona istället för fyllning, molar eller premolar 1355 kr 1355 kr
925 Utbytesåtgärd ‐ operation, ett implantat 4885 kr 5485 kr
926 Utbytesåtgärd ‐ implantatkrona 7015 kr 7740 kr
927 Utbytesåtgärd ‐ implantatkrona, hängande led 9145 kr 9995 kr
928 Utbytesåtgärd ‐ operation, ett implantat, tidigare åtgärd utförd 2130 kr 2255 kr
929 Utbytesåtgärd ‐ implantatkrona, tidigare åtgärd utförd 4885 kr 5485 kr
930 Utbytesåtgärd ‐ implantatkrona, hängande led, tidigare åtgärd utförd 7015 kr 7740 kr
931 Utbytesåtgärd ‐ operation, tvåtandslucka 7015 kr 7740 kr
932 Utbytesåtgärd ‐ två implantatkronor 7015 kr 7740 kr
933 Utbytesåtgärd ‐ operation tvåtandslucka, tidigare åtgärd utförd 4260 kr 4510 kr
934 Utbytesåtgärd ‐ två implantatkronor, tidigare åtgärd utförd 4885 kr 5485 kr
940 Utbytesåtgärd ‐ ortodontisk slutning av entandslucka 11900 kr 13225 kr
941 Utbytesåtgärd ‐ ortodontisk slutning av entandslucka, tidigare åtgärd utförd 7015 kr 7740 kr
943 Utbytesåtgärd ‐ ortodontisk slutning av tvåtandslucka 14030 kr 15480 kr
944 Utbytesåtgärd ‐ ortodontisk slutning av tvåtandslucka, tidigare utförd åtgärd 9145 kr 9995 kr