Pris och kostnad för tandimplantat

Kostnaden för ett tandimplantat varierar stort beroende på var du vänder dig, hur många implantat du behöver och vilket tandtekniskt arbete som måste utföras.

Vad tandimplantat kostar beror på flera olika faktorer. Priset avgörs beroende på hur många implantat som behövs, vilken typ av behandling du vill ha och vilken typ av tandtekniskt arbete som krävs.

Dessutom påverkas priset av vilket material du vill ha på de olika komponenterna, såsom porslin eller metall. Samt vilken tandkrona du vill ha.

En tandläkare som har en specialistkompetens är lite dyrare, men då får du också en tandläkare som är specialiserad och som är duktig på tandimplantat. 

Därför är det helt omöjligt att säga ett ungefärligt pris då priset varierar kraftigt. Men för att ge ett exempel så kan en hel käke med nya tänder, alltså en hel implantatbro, kosta mellan 40.000-100.000 kronor.

Kom ihåg att du har högkostnadsskydd

Försäkringskassan täcker 50 procent av kostnaden på det som kostar mer än 3000 kronor enligt referenspriset. Och för det som överstiger en kostnad på 15.000 kronor så täcker Försäkringskassan 85 procent av detta enligt referenspriset.

Referenspriset är det pris som Försäkringskassan satt för olika behandlingar. Men varje klinik har sina egna priser.

Boka en tid med din tandläkare

Det bästa du kan göra är att boka en tid med din tandläkare för att få ett kostnadsförslag efter en undersökning av din mun och vad som behövs göras.